Kopësht

Wi-Fi

Smart TV

Kondicioner

Parking

Ndalohen kafshët

Ndalohet duhanpirja në dhoma

Papërshkrueshmëri nga zhurmat

Shërbim pastrimi

Alarm sigurie

Zonë e lejueshme për duhanpirje

Këmbim valute